แคน 8 คีย์ Am.       จำนวน  1   เต้า    ราคา   1,800 บาท

แคน 8 คีย์ Bm.(น้อย)จำนวน  1   เต้า    ราคา   1,800 บาท

แคน 8 คีย์ Cm.       จำนวน  1   เต้า    ราคา   1,800 บาท

แคน 8 คีย์ Gm. (น้อย)จำนวน  1   เต้า  ราคา   1,800 บาท

แคน 8 คีย์ Fm.          จำนวน  1   เต้า  ราคา   1,800 บาท

ไม่รวมค่าจัดส่ง   200  บาท