ประวัติช่างแคนสืบศักดิ์  ชาสงวน 

                ช่างสืบศักดิ์ ชาสงวน อายุ 49 ปี เป็นลูกของนายทองคำ กับนางนิตยา ชาสงวน ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของนายไกร แมดมิ่งเหง้าซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของบิดาแคนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพ่อของแม่นั้นเอง นายสืบศักดิ์ ชาสงวนเริ่มสนใจแคนครั้งตอนอายุ 11 ปี

                โดยเริ่มเรียนการทำแคนจากญาติคือ ลุงทอน ชาสงวน และลุงนุช แมดมิ่งเหง้า ซึ่งเป็นลุง ถือว่าเป็นครูคนแรก เนื่องนายไกร แมดมิ่งเหง้า ผู้เป็นปู่ได้เสียชีวิตในตอนยังเล็ก จึงไม่สามารถเรียนการทำแคนจากผู้เป็นตาได้ ต่อมาได้เสาะแสวงหาช่างแคนที่มีฝีมือในหมู่บ้าน และได้สมัครเป็นลูกศิษย์ของช่างเข็ม แมดมิ่งเหง้า ช่างแคนในหมู่บ้าน จนสำเร็จวิชาการทำแคน จากนั้นก็ได้มีการสืบการทำแคน และทำขาย จนมีรายได้ถึงปัจจุบัน